۵ تیر ۱۳۹۵
مکاتبات اداری - دبیرخانه - اتوماسیون اداری

مکاتبات اداری ، مزایای استفاده از سیستم مکاتبات اداری الکترونیک

مکاتبات اداری نرم افزار اتوماسیون اداری راه کار مناسبی جهت نظام بخشیدن و اعمال سیاست های سازمان می باشد. با پیاده سازی این سیستم می توان در زمان ، دسترسی ، […]
۴ تیر ۱۳۹۵
مشکلات مديريت کارها به صورت دستی

مشکلات مدیریت کارها به صورت دستی

مشکلات مدیریت کارها به صورت دستی نظام اداری غیر مکانیزه در بعد مدیریت کارها در سازمان ها نیز مشکلات خاص خود را دارد که در ادامه به برخی از این مشکلات اشاره […]
۴ تیر ۱۳۹۵
مشكلات مكاتبات اداري سنتی

مشکلات مکاتبات اداری سنتی

مشکلات مکاتبات اداری سنتی وجود نظام اداری غیر مکانیزه در قسمت مکاتبات اداری سازمان ها باعث بروز مشکلاتی از قبیل زمان بر، بودن مکاتبات و تحت کنترل نبودن گردش اداری […]
۴ تیر ۱۳۹۵
مزایای بهره گیری از اتوماسیون مکاتبات اداری

مزایای بهره گیری از اتوماسیون مکاتبات اداری

مزایای بهره گیری از اتوماسیون مکاتبات اداری امروزه مدیریت برگردش کار و مکاتبات اداری و همچنین مدیریت زمان در سازمان ها و موسسات اقتصادی به کلی متحول شده است و […]