۲۰ دی ۱۳۹۵
مدیریت اسناد

اهمیت به کارگیری سیستم مدیریت اسناد

اسناد چه بصورت الکترونیکی و چه بصورت کاغذی، یک بخش اساسی از هر شرکت هستند. مدیریت اسناد و اطلاعات برای کسب و کارهای گوناگون یک فعالیت چالش برانگیز می باشد. […]
۱۴ شهریور ۱۳۹۵
اجزای نامه های اداری

اجزای نامه های اداری-اجزا و ارکان نامه اداری چه می باشد؟

اجزای نامه های اداری-اجزا و ارکان نامه اداری چه می باشد؟ برای روشن شدن موضوع مورد بحث نیاز است که گذری کوتاه بر پیدایش نامه و نحوه مکاتبات اداری در ایران بیاندازیم: […]
۱۴ شهریور ۱۳۹۵
نوشته برای ارائه

آماده نمودن نوشته برای ارائه

نوشته برای ارائه – برای کامل کردن نوشته، بایستی ابتدا حاصل کار را مورد ارزیابی قرار داد تا با حک و اصلاح آن به منظور تصحیح، رفع نارسایی ها، برطرف […]
۱۷ تیر ۱۳۹۵

برنامه توسعه پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات ECE

ECE – کارگروه نرم افزار های دبیرخانه و اتوماسیون اداری برای ارتقاء این پروتکل برنامه توسعه‌ای در دو محور قابلیت ها و استفاده‌کنندگان داشته و در حال پیگیری برای انجام […]
۱۷ تیر ۱۳۹۵

معرفی اجمالی پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات ECE

پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات ECE – بر اساس این پروتکل، علی رغم موانع موجود نظیر روش های مختلف کد گذاری یا ساختار های کاملا متفاوت بانک های اطلاعاتی، امکان ارسال […]
۱۷ تیر ۱۳۹۵
تاریخچه پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات ECE با توجه به رشد روز افزون استفاده از نرم افزار های دبیرخانه و اتوماسیون اداری به طور عام و سامانه‌های مکاتبات

تاریخچه پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات ECE

تاریخچه پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات ECE با توجه به رشد روز افزون استفاده از نرم افزار های دبیرخانه و اتوماسیون اداری به طور عام و سامانه‌های مکاتبات اداری به طور خاص […]
۸ تیر ۱۳۹۵
سیستم دستی و معایب آن

مشکلات سیستم دستی و گردش کاغذی در سازمان ها چیست؟

سیستم دستی و گردش کاغذی برخی از مشکلاتی که در یک سیستم دستی و گردش کاغذی سازمان می توان به آن اشاره کرد، به شرح زیر است: – نگهداری و […]
۸ تیر ۱۳۹۵
اتوماسیون اداری یگانه

مزایا استفاده از اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری مهمترین شرط کاربرد و استفاده از اتوماسیون اداری در اکثر سازمان ها، صرف نظر از موارد استفاده دیگر آن مربوط، به لزوم سرعت و دقت و صحت در کار […]
۸ تیر ۱۳۹۵
سیستم اتوماسیون اداری یگانه

لزوم استفاده از سیستم اتوماسیون اداری چیست؟

سیستم اتوماسیون اداری با توجه به اینکه حجم مکاتبات اداری و گردش نامه ها و اسناد در سازمان ها و مؤسسات اداری بسیار بالا می باشد، وجود یک سیستم نامناسب […]