۲۸ دی ۱۳۹۵

اجزای نامه و نحوه تنظیم آن

نامه اجزای تشکیل دهنده یک نامه شما موارد ذیل می شوند . سرلوحه: مجموعه آرم و لوگو، شماره، تاریخ ، پیوست را سرلوحه گویند. فرستنده: عنوان واحد سازمانی است که نامه […]
۲۸ دی ۱۳۹۵
مکاتبات اداری

تقسیم بندی نوشته ها در انجام مکاتبات اداری

گام سوم در انجام مکاتبات اداری تقسیم بندی نوشته ها می باشد و شامل موارد ذیل است .   روش عددی: ۱- ………………………………………………… بند یک ۱-۱ ……………………………………………… جزء یک بند یک […]
۲۸ دی ۱۳۹۵
علائم و نقطه گذاری ها

علائم و نقطه گذاری ها در انجام مکاتبات اداری

علائم و نقطه گذاری ها – گام دوم در انجام مکاتبات اداری رعایت علائم و نقطه گذاری ها می باشد و شامل موارد ذیل است . علامت ( . ) : در […]
۲۸ دی ۱۳۹۵
طبقه بندی، تجزیه و تحلیل

طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و تنظیم مدارک در مکاتبات اداری

طبقه بندی، تجزیه و تحلیل – گام نخست در انجام مکاتبات اداری طبقه بندی، تجزیه، تحلیل، تنظیم مدارک و اطلاعات می باشد و شامل موارد ذیل است . شناخت و درک […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

اصول عمومی و فنی مکاتبات اداری

اصول عمومی و فنی مکاتبات اداری – برای آن که نوشته ای موثر باشد، باید طوری تهیه شود که گویای نظر واقعی نویسنده بوده، دو پهلو و مبهم نباشد و […]
۲۶ دی ۱۳۹۵
تعاریف و اصطلاحات مکاتبات اداری

تعاریف و اصطلاحات مکاتبات اداری

تعاریف و اصطلاحات مکاتبات اداری ماده ۱- مکاتبه:  هر نوشته ای که حاوی یک یا چند موضوع اداری بوده و بصورت رسمی بعنوان وسیله ارتباطی در داخل و یا خارج […]
۲۵ دی ۱۳۹۵
نامه نگاری و مکاتبات اداری

نامه نگاری و مکاتبات اداری

نامه نگاری و مکاتبات اداری بشر پیوسته نیازمند آن بوده که با دیگران ارتباط برقرار کند . شیوه های برقراری این ارتباط روز به روز متحول شده و بنابر نیاز […]
۲۲ دی ۱۳۹۵

بررسی اجمالی تاثیر فعالیت های ساماندهی الکترونیک اسناد بر کاهش هزینه های سازمان

ساماندهی الکترونیک اسناد – در وضعیت کنونی کشور مسئله کاهش هزینه برای سازمان ها یک چالش جدی است . و این چالش وقتی خودنمایی می کند که یک سازمان برای […]
۲۰ دی ۱۳۹۵
سند

چگونه سند یا اسناد خود را سازماندهی کنیم ؟

سند – سازماندهی اسناد در بایگانی قابل دسترس و قابل استفاده، با یک ساختار برچسبی که بتواند در طول زمان با آرشیوتان رشد و سازگاری داشته باشد از اهمیت بالایی […]