۱۸ بهمن ۱۳۹۵

ساختار مطلوب مؤسسه های قرض الحسنه

مطالعه صندوق های قرض الحسنه فعال نشان می دهد که این صندوق ها به دو گروه عمده تقسیم می شوند; گروه نخست صندوق های قرض الحسنه کوچک با اعضای شناخته […]
۱۸ بهمن ۱۳۹۵
قرض الحسنه - شرکت نرم افزاری یگانه

قرض الحسنه: تخلفات شرعی و قانونی برخی صندوق های قرض الحسنه

به جرات می توان ادعا کرد که اکثریت قریب به اتفاق صندوق های قرض الحسنه، در زمان تاسیس با نیات انسانی و خدا پسندانه و برای کمک به محرومان و […]
۱۸ بهمن ۱۳۹۵
قرض-شرکت نرم افزاری یگانه

قرض : تاثیر صندوق های قرض الحسنه روی تابع مصرف

قرض فرد و خانواری که امید دارد، در آینده در آمد بیشتری داشته باشد، اقدام به استقراض کرده و به وسیله آن کالاهای مصرفی مورد نیاز خود را فراهم می […]
۱۸ بهمن ۱۳۹۵
صندوق های قرض الحسنه - یگانه

تاثیر صندوق های قرض الحسنه روی تابع توزیع درآمد

صندوق های قرض الحسنه – زمانی که فردی مازاد خود را برای مدتی به کسی قرض الحسنه می دهد، در واقع از هزینه فرصت پول خود صرفنظر کرده و آن […]
۱۸ بهمن ۱۳۹۵
صندوق-یگانه - قرض الحسنه

تاثیر صندوق های قرض الحسنه بر متغیرهای پولی

از آنجا که صندوق های قرض الحسنه اقدام به جذب سپرده های قرض الحسنه می کنند و از طرف دیگر، آنها را در قالب وام های قرض الحسنه در اختیار […]
۱۸ بهمن ۱۳۹۵
صندوق های قرض الحسنه

جایگاه قانونی صندوق های قرض الحسنه

صندوق های قرض الحسنه که علی الاصول مؤسساتی غیرتجاری محسوب می شوند، بر اساس مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت به ثبت می رسند و مطابق بند (ه) ماده ۶ […]
۱۸ بهمن ۱۳۹۵

عملکرد صندوق های قرض الحسنه

اطلاعات دقیق و به روز از میزان و کیفیت عملکرد صندوق های قرض الحسنه در دست نیست و تنها با بررسی نمونه ای و تقریبی می توان ارقامی را حدس […]
۱۸ بهمن ۱۳۹۵
تاریخچه صندوق های قرض الحسنه - یک سال پشتیبانی رایگان - شرکت نرم افزاری یگانه

تاریخچه صندوق های قرض الحسنه

تاریخچه صندوق های قرض الحسنه در سال ۱۳۴۸  ه . ش، اولین صندوق قرض الحسنه در یکی از مساجد جنوب تهران، با نام «صندوق ذخیره جاوید» ، با سرمایه اولیه […]
۱۸ بهمن ۱۳۹۵

آیا صندوق های قرض الحسنه سازمانی یا خانوادگی می توانند با بانک ها رقابت کنند ؟

آیا صندوق های قرض الحسنه سازمانی یا خانوادگی می توانند با بانک ها رقابت کنند ؟ شاید بانک ها و صندوق های قرض الحسنه را نتوان با هم رقیب نامید […]