۴ مرداد ۱۳۹۶
مدیریت سازمان - شرکت یگانه

برای مدیریت سازمانتان روی ما حساب کنید.

مدیریت سازمان – سازمان به مثابه یک سیستم است و مدیریت به عنوان مسئول نهایی موفقیت / شکست آن امروزه با چالش های فراوانی روبه رو می باشد. تغییرات و […]
۱۸ تیر ۱۳۹۶
اتوماسیون یگانه - اتوماسیون اداری یگانه

سازمان پزشکی خیریه سید الشهداء در جمع کاربران اتوماسیون اداری یگانه

اتوماسیون یگانه سازمان پزشکی خیریه سید الشهداء با خرید حق امتیاز نرم افزار و خدمات پشتیبانی یک ساله(نصب، آموزش و استقرار) نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری به جمع کاربران یگانه پیوست. […]
۲۸ فروردین ۱۳۹۶

نسخه پشتیبان(‏Backup‏) در نرم افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری یگانه

شرکت نرم افزاری یگانه/همسو با پیشرفت روز به روز تکنولوژی در زمینه امنیت اطلاعات، ویروسها، هکرها و … هم به نسبت تغییرات چشمگیری را تجربه می کنند. بر همین اساس […]
۹ فروردین ۱۳۹۶

نرم افزار دبیرخانه یا نرم افزار بایگانی اسناد مسئله اینست ؟

اگر شما به عنوان نماینده سازمان تان مسئول تهیه و انتخاب نرم افزار دبیرخانه یا نرم افزار بایگانی اسناد این مطلب برای انتخاب درست شما می تواند مفید باشد . […]
۱۴ شهریور ۱۳۹۵

اجزای نامه های اداری

هر نامه اداری از پنج بخش زیر تشکیل می شود: سرلوحه، عناوین (گیرنده، فرستنده و موضوع) نامه، متن نامه، امضای نامه و گیرندگان رونوشت که بدون هریک از این بخش […]
۱۴ شهریور ۱۳۹۵

آماده نمودن نوشته برای ارائه

برای کامل کردن نوشته، بایستی ابتدا حاصل کار را مورد ارزیابی قرار داد تا با حک و اصلاح آن به منظور تصحیح، رفع نارسایی ها، برطرف کردن برش ها و […]
۵ تیر ۱۳۹۵
ويژگي هاي نرم افزار دبیرخانه و مقايسه آن با روش های سنتی

ویژگی های نرم افزار دبیرخانه و مقایسه آن با روش های سنتی

ثبت مکاتبات، ارسال مراسلات و نامه رسانی از دیر باز پایه ها ی اولیه علوم اداری بوده است . دفترداری و منشیگری هنری است که درگذشته به برخی از مورخان […]