۴ تیر ۱۳۹۵

مزایای بهره گیری از اتوماسیون مکاتبات اداری

امروزه مدیریت برگردش کار و مکاتبات اداری و همچنین مدیریت زمان در سازمان ها و موسسات اقتصادی به کلی متحول شده است و استفاده از روش های زمان بر و مشکل […]