۱۹ دی ۱۳۹۵
اصطلاحات نامه های اداری‎

اصطلاحات نامه های اداری‎

اصطلاحات نامه های اداری‎ در مورد بیان مطلب: الف) به مقامات بالاتر: باستحضار می رساند. ب) به مقامات مساوی: اعلام می گردد. پ) به مقامات پائین تر: ابلاغ می گردد. […]
۱۷ تیر ۱۳۹۵
پروتکل ECE

پروتکل ECE چیست ؟

پروتکل ECE تبادل الکترونیکی مکاتبات (Electronic Crospandence Exchange) یا بطور مخفف ECE یکی از پروتکل هایی است که توسط تعدادی از شرکت های تولید کننده نرم افزار های اتوماسیون اداری […]