هوشمندی کسب و کار یا Business Intelligence

هوشمندی کسب و کار - نرم افزار دبیرخانه رایگان

هوشمندی کسب و کار یا Business Intelligence با نرم افزار دبیرخانه یگانه

آشنایی با هوش کسب و کار یا BI

هوشمندی کسب و کار  یا Business Intelligence یک اصطلاح چتر گونه است که به وسیله گروه گارتنر در سال ۱۹۸۹ معرفی شد تا مجموعه‌ای از مفاهیم و روش شناسایی‌هایی را که در کسب و کار از طریق بکارگیری فرآیندها و سیستم‌های مبتنی بر وقایع که باعث بهبود تصمیم‌گیری می شود تشریح و بیان کند.

هوشمندی کسب و کار  دسته وسیعی از فرآیندهای تجاری، نرم‌افزارهای کاربردی و تکنولوژی‌ها را شامل می‌شود که بوسیله آنها داده‌های اطلاعاتی جمع آوری، ذخیره‌سازی و تحلیل می‌شوند و نتایج بدست آمده به شیوه اثربخش در اختیار کاربر مربوطه قرار می‌گیرد. این کاربران در حقیقت افراد تصمیم‌گیرنده یا همان دارایی‌های نامشهود سازمان هستند که با استفاده کردن از هوش تجاری نه به عنوان یک محصول و نه به عنوان یک سیستم بلکه به عنوان یک معماری مورد نظر است که شامل مجموعه‌ای از برنامه‌های کاربردی و تحلیلی است که به استناد پایگاه‌های داده عملیاتی و تحلیلی به اخذ تصمیم برای فعالیت‌های هوشمند تجاری می‌پردازند.

هدف اصلی هوشمندی کسب و کار این است که با رویکرد حداکثری از ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و توانایی‌های کارکنان دانشی به شرکت کمک کند تا عملکرد خود را بهبود بخشد و مزیت رقابتی خود را در بازار ارتقا دهد.

موثرترین کار هوشمندی کسب و کار تدارک امکان دسترسی‌ها و پردازش حجم عظیمی از داده‌ها و تحویل زیر مجموعه‌های مرتبط به صورت آنی به مدیران کسب و کار است آن هم در شکلی که آنها بتوانند به راحتی بازگو کنند.

 

حتما بخوانید:  اتوماسیون اداری چیست؟

🔶هوشمندی بازار، هوشمندی رقابتی، هوشمندی تکنولوژیک و هوشمندی استراتژیک چهار بعد کلیدی هوشمندی کسب و کار هستند.

🔻هوشمندی بازار بر پایش و ارائه بازخورد در خصوص میزان انحرافات از اهداف بازاریابی و پایش و ارائه بازخورد در خصوص روندهای مرتبط با مشتریان و بازارها تاکید دارد.

🔸هوشمندی رقابتی بر پایش و ارائه بازخورد در خصوص تغییرات در ساختاررقبا و بررسی و ارائه بازخورد در خصوص واردشوندگان جدید به صنعت تمرکز دارد.

🔹هوشمندی تکنولوژیک تحلیل و ارائه بازخورد در خصوص هزینه-فایده تکنولوژی های فعلی و جدید را مد نظر دارد.

🔺هوشمندی استراتژیک نیز تحلیل و ارائه بازخورد در خصوص تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی را بر عهده دارد.

هوشمندی کسب و کار کمک زیادی به پیش‌بینی آینده می‌کند و در رسیدن به اهداف اساسی سازمان مانند کاهش هزینه‌ها، بهبود بهره وری،توسعه محصول، توسعه خدمات مشتریان، افزایش درآمدها و غیره شرکت‌ها را یاری می‌دهد. از طریق تجزیه و تحلیل داده های ورودی و خروجی نیز می‌تواند به رسیدن این اهداف به مقدار کافی شرکت‌ها را کمک کند.

از طرف دیگر هوشمندی کسب و کار اطلاعات استراتژیک را برای تصمیم‌گیرندگان فراهم می آورد و به موسسات این امکان را می‌دهد که از طریق تحلیل اطلاعات از مقادیر بزرگ اطلاعات به منظور یافتن الگوهای رفتاری مشتریان و رقبا بهره برداری کنند.

هوشمندی کسب و کار با تحلیل‌های مرتبط از محیط کسب و کار می‌تواند بینشی مهم از رفتار مشتری به شرکت بدهد و از دانش ((از))، ((به)) و ((برای)) مشتری را تولید کنند.

شرکت‌ها هوش کسب و کار را به منظور به‌کارگیری دارایی اطلاعات برای بهینه‌کردن هزینه‌ها، تقویت سودآوری مشتری و توسعه محصول مورد استفاده قرار می‌دهند. برای اینکه یک سیستم دارای هوش کسب و کار بدرستی عمل کند با شناخت موقعیت‌ها که چه اطلاعاتی در اختیار افراد قرار می‌گیرد باید روابط بین افراد و اطلاعات و روند اجرای فرآیندها را به دقت مورد بررسی قرار دهد. هوش تجاری در سازمان کلیه کاربران و همینطور روابط بین آنان را در نظر دارد تا زنجیره ارزش بنگاه به صورت تمام و کمال پوشش داده شود و فرآیندی از قلم نیافتد.

حتما بخوانید:  نسل های مختلف نرم افزار های دبیرخانه و اتوماسیون اداری

با توجه به جهانی شدن بازارها، توسعه قلمرو رقابت، فراگیر شدن سیستم های اطلاعاتی و اهمیت یافتن شایستگی‌های درون شرکتی، هوشمندی کسب و کار اهمیت بیشتری یافته است و به عنوان یکی از مهمترین سرمایه‌ها و دارایی‌های نامشهود سازمان مطرح شده است و این اجماع وجود دارد که کارکنان دانشی اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده تحقق هوشمندی تلقی می‌شوند.

Summary
Review Date
Reviewed Item
هوشمندی کسب و کار یا Business Intelligence
Author Rating
51star1star1star1star1star

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *