مشکلات مکاتبات اداری سنتی
۴ تیر ۱۳۹۵
مزایای استفاده از سیستم مکاتبات اداری الکترونیک
۵ تیر ۱۳۹۵

مشکلات مدیریت کارها به صورت دستی

نظام اداری غیر مکانیزه در بعد مدیریت کارها در سازمان ها نیز مشکلات خاص خود را دارد که در ادامه به برخی از این مشکلات اشاره می شود :

  • دسترسی کامل براطلاعات و کنترل برروی کارها و همچنین جلسات
  • عدم امکان مدون پیگیری کارهای ارجاع شده به کارشناسان و ارجاع شده ازسوی جلسات
  • عدم دسترسی مدون به کارهای انجام شده
  • عدم دسترسی به گزارشات کارهای اداری پرسنل ، کارهای ارجاع شده از سوی پروژه ها و …
  • دشوار و زمان بر، بودن هماهنگی برای زمان مشترک قرارها و جلسات مدیران و کارشناسان
  • اطلاع رسانی و هماهنگی دستور جلسات
  • دسترسی و آرشیو مدون صورت جلسات و تصمیمات اتخاذ شده