سازمان پزشکی خیریه سید الشهداء در جمع کاربران اتوماسیون اداری یگانه

نرم افزار اتوماسیون اداری یگانه
با سیستم اتوماسیون اداری یگانه به روز باشیم.
۱۸ تیر ۱۳۹۶
مدیریت سازمان - شرکت یگانه
برای مدیریت سازمانتان روی ما حساب کنید.
۴ مرداد ۱۳۹۶

سازمان پزشکی خیریه سید الشهداء در جمع کاربران اتوماسیون اداری یگانه

اتوماسیون یگانه - اتوماسیون اداری یگانه

اتوماسیون یگانه

اتوماسیون یگانه سازمان پزشکی خیریه سید الشهداء با خرید حق امتیاز نرم افزار و خدمات پشتیبانی یک ساله(نصب، آموزش و استقرار) نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری به جمع کاربران یگانه پیوست.

 

 

سازمان پزشکی خیریه سید الشهداء، نرم‌افزار اتوماسیون یگانه را با هدف حذف کاغذ از ساختار اداری خود خریداری کرده است.

به گفته مدیریت واحد خدمات پس از فروش یگانه، نرم‌افزار اتوماسیون یگانه با ویژگی‌های متعددی از جمله:

تعریف و مدیریت دبیرخانه‌ها، تعریف ساختار بایگانی سازمان، حذف کاغذ از مکاتبات اداری، امکان بایگانی، آرشیو و گزارش‌گیری از مستندات، انعطاف‌پذیری و قابلیت تعریف و ویرایش تعاریف سازمانی، اطلاعات پایه، کاربرپسندی و … فرصت مناسبی برای متمرکز کردن فعالیت‌های سازمانی و افزایش بهره ‌وری در اختیار مدیران این سازمان، قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: اتوماسیون اداری یگانه همچنین برای تسهیل در تعاملات برون ‌سازمانی،سرویس ECE را تهیه کرده است تا ارتباط بیرونی خود با سایر سازمان‌ها را تضمین کند.
لازم به ذکر است؛ مدیریت این پروژه از سوی شرکت یگانه به محمدرضا مقدم واگذار شده بود که با موفقیت به سرانجام رسانید.