معرفی اجمالی پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات ECE
۱۷ تیر ۱۳۹۵
فرهنگ اصطلاحات اداری
۲ بهمن ۱۳۹۵

برنامه توسعه پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات ECE

کارگروه نرم افزار های دبیرخانه و اتوماسیون اداری برای ارتقاء این پروتکل برنامه توسعه‌ای در دو محور قابلیت ها و استفاده‌کنندگان داشته و در حال پیگیری برای انجام آن هستند .
توسعه قابلیت ها :‌ تجارب چندین ساله استفاده از این پروتکل و نیازهایی که از طرف استفاده کنندگان اعلام شده کارگروه مربوطه را بر آن داشته که از سال ۱۳۸۹ اقدام به بررسی و اضافه نمودن قابلیت های جدید به پروتکل نماید. کارهای کارشناسی در این ارتباط  به پایان رسیده و مستندات آن آماده ارائه می باشد .

اهم قابلیت ها و تغییرات نسخه جدید (نسخه ۲٫۰) عبارتست از :

۱ –    پشتیبانی از امضای رقومی
۲ –    پشتیبانی از رمزگذاری اطلاعات
۳ –    امکان ارسال درخواست اطلاعات و دریافت پاسخ
۴ –    افزایش اقلام اطلاعاتی مکاتبات با توجه به موارد اعلامی استفاده‌کنندگان

توسعه استفاده‌کنندگان : گرچه قابلیت های این پروتکل خود عامل افزایش میزان استفاده‌کنندگان از آن است ولی کارگروه نرم افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری برای جلب و جذب همکاری حداکثری در دو بخش تولید کننده نرم‌ افزار و استفاده کننده از سامانه‌های مکاتباتی، از ابزارهای زیر برای توسعه استفاده کرده و یا در دستور کار خود قرار داده است :

۱ –    قوانین و بخشنامه‌های دولتی

–    بخشنامه ۱۸۰۵۹/۱۰۰ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
این بخشنامه ضمن معرفی و ابلاغ پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات (نسخه ۱٫۰۱)  تمامی دستگاه هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند را موظف به تهیه زیر سامانه‌های مناسب به منظور ایجاد تعامل با سامانه‌ مکاتبات اداری دیگر دستگاه های اجرایی از طریق این پروتکل نموده است.
–    بخشنامه ۳۵۷۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
این بخشنامه که به تمام دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ گردید ضمن ایجاد ساز و کار اجرایی برای هدایت، راهبری و نظارت بر بکارگیری نرم افزار های دبیرخانه صراحتا اعلام می‌نماید: “به منظور ایجاد امکان تعامل بین سامانه‌های دبیرخانه، افزایش دقت، سهولت در پی‌گیری نامه‌ها، صرفه‌جویی در هزینه و تسریع در زمان تبادل مکاتبات اداری ضروری است تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه سامانه دبیرخانه خود را به پروتکل تبادل الکترونیکی مبادلات (ECE) (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۵۹/۱۰۰ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۸۶) تجهیز نمایند.”

۲ –   بررسی و در صورت امکان تبدیل این پروتکل به استاندارد ملی

۳ –   فراهم آوردن امکان اعتبارسنجی  و اعطای گواهینامه  (بررسی صحت ادعای تولیدکنندگان درباره پشتیبانی صحیح و کامل از پروتکل در نرم‌ افزار تولیدی)